När oron sprider sig

Igår hade vi återigen en träff i den TALA OM LIVET grupp som jag leder. Gårdagens tema var DÖDEN, ett tema som känns mycket aktuellt. Vi hade ett fint samtal där vi delade med oss av erfarenheter och tankar som vi tillsammans reflekterade kring. Att tala om döden gör vi ju inte så ofta, det känns nästan tabubelagt, men alla de gånger jag har haft temat uppe så har det blivit väldigt bra och innerliga samtal. På grund av virusoro var en av deltagarna med via länk och det fungerade alldeles utmärkt.

De flesta av oss kommer med stor sannolikhet att smittas av coronaviruset och vi vet alla att vi någon gång skall dö men vi har ju ingen erfarenhet av hur det är. Oron för det okända är för många det som verkligen skaver och ofta hjälper det att bara få sätta ord på det. Jag tänker att det nu kan finnas ett större behov än vanligt att få samtala och reflektera kring dessa områden. Vanligtvis träffas jag ju helst på tu man hand men under rådande samhällsläge fungerar möten via internet alldeles utmärkt. Så när livet nu kanske ställs på sin spets så erbjuder jag en möjlighet att vara ett bollplank för tankar om livet och döden.

  • Post published:2020-03-17
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply