Sömn, självkänsla, autenticitet och autonomi säljes!

Jag har nu genomfört existentiella samtal med många olika människor under den senaste 18-månadersperioden. När jag talar om för min omgivning att jag sysslar med existentiella samtal så är det nästan ingen som förstår vad jag egentligen håller på med. De tycker mest att det låter “pretto” och flummigt.

När jag nu tittat igenom de samtal jag haft inser jag att jag faktiskt förmedlar något mycket mer jordnära och lättbegripligt i dessa samtal än existentiellt flum. Det mina klienter fått med sig är: Självkänsla, Sömn, Autencitet (att veta vad man vill) och Autonomi (att kunna agera självständigt).

Med ett icke-dömande förhållningssätt har jag haft förmånen att få vara medresenär på klienternas egen resa och sett dem:

  • Få en förbättrad självkänsla och insikt i att de kan vara snälla mot sig själva och att de duger som människa.
  • Få insikt i att det finns en möjlighet till ett förändrat sätt att leva som gör att de kan sova bättre.
  • Sortera bland otydliga krav och egna förväntningar så att de rakryggat kan stå upp för din egen vilja utan att få skuldkänslor.
  • Bli kapten på sin egen skuta och få förståelse för hur de kan styra sitt eget liv.

Våra samtal är en fristad där man kan reflektera utan att bli dömd samt få hjälp att sortera bland både nya och gamla tankar. Det är en fantastisk förmån att få vara med och se när det går upp för klienten att det finns en väg ut ur de skav som var anledningen till att det började våra samtal. Det är det som driver mig att vilja fortsätta med detta och som gör detta arbete så roligt.

Så för de som saknar självkänsla eller god nattsömn, och upplever att de inte vet vad de egentligen vill och tycker att de inte kan styra sina liv så finns jag till hands.

  • Post published:2020-01-16
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply