Varför existentiell coach?

Ja det är en fråga som jag nu har fått ett antal gånger, och följdfrågan brukar vara vad handlar det om. För mig började vägen mot att bli existentiell coach som svaret på frågan, Stefan – vad vill du göra EGENTLIGEN? En väldigt rättfram fråga som vid lite närmare eftertanke kanske inte har ett så rättframt svar. För mig blev svaret efter en ganska lång fundering en önskan om att kunna hjälpa andra människor. Jag fick tips om utbildningen som existentiell coach och nu, 18 månader senare, är jag både diplomerad och certifierad inom existentiella samtal och har klienter som jag hjälper. Jag ser mig mer som en medresenär än som en coach eller terapeut på klientens resa i livet.   

De stunder under samtalen när det blir alldeles tyst och det går upp för klienten att det faktiskt finns en väg ut ur det som tynger hen är fantastiska och mycket känslomässiga. Det är väldigt givande och jag blir förundrad över att se att jag verkligen kunnat hjälpa människor till detta, ett bättre liv, på riktigt. Dessa möten med andra människor och dessa magiska stunder av insikt ger en egen härlig känsla och är det som gör att jag vill jobba vidare som existentiell coach. Ett fantastiskt jobb!

  • Post published:2019-09-17
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply