Mångkulturell ledar-coaching

Blev för en tid sedan tillfrågad om jag ville köra en ledarskapsworkshop med coachningstema för en avdelning på Ericsson. Efter mycket kort funderande tackade jag ja till detta och i veckan genomfördes den. Det var en ledningsgrupp med deltagare från Kina, Kanada, Indien och Sverige. En mycket trevlig och alert församling som verkligen var intresserad av ledarskap och att utveckla sin egen förmåga inom området coachning. Deras mycket ledarskapsintresserade chef hade förberett dem med hemuppgifter både vad gäller att lyssna på ett antal ledarskapspoddar samt att de skulle tänka igenom sin egen coachningsstrategi.

Jag började workshopen med tillitsbaserat ledarskap som jag anser vara grunden för att man på ett bra sätt skall kunna coacha sina medarbetare. Vi berörde vad forskning visar för att sedan gå igenom modellerna i LedarStegen som ju just ger en praktisk beskrivning av hur du implementerar ett tillitsbaserat ledarskap. Därefter övergick vi till lyssnandet som ju är coachningens hörnpelare. Övningen med att aktivt lyssna utan av avbryta och komma med egna inspel var det som deltagarna tyckte var mest intressant. Framförallt för att det krävde att de var kvar i berättelsen hela vägen ”in i kaklet” vilket nästan inga av dem var vana vid att vara. En riktig aha-upplevelse för många.

Sedan ägnade vi oss fenomenologi och att det vi upplever alltid är färgat av våra livserfarenheter. Här känns det extra roligt att kunna knyta ihop mina kunskaper inom existentiella samtal för att öka förståelsen hos deltagarna. Lite övningar genomfördes på det temat innan vi djupdök i ämnet dialog och vad som kännetecknar olika delar i en dialog jämför med diskussion eller debatt. Som avslutning fick deltagarna coacha varandra inom ett förvalt ämne innan vi summerade det hela. En mycket rolig och intensiv eftermiddag som uppskattades av deltagarna och som fick mycket god respons i utvärderingen.

  • Post published:2019-03-22
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply