Ledarskap och personlig utveckling

DSC_3975 Etsko

Jag var i veckan på ett ledarskapsseminarium med Etsko Schuitema som beskrev modellen Care & Growth, vilken han utvecklat och jobbat med under ett par decennier. Den handlar lika mycket om personlig utveckling hos ledaren som själva hantverket inom ledarskapet. I stora drag går det ut på att ledaren verkligen skall bry sig om sina medarbetare, på riktigt, och att hen därigenom kommer att få mångfalt tillbaka. Men att bry sig om på riktigt är inte samma sak som att alltid vara snäll. För att de som jobbar hos dig skall kunna växa och ta nästa steg i sin utveckling måste de också utmanas i en lagom utsträckning och uppmärksammas på om de inte uppnår det överenskomna resultatet. Ledaren är ansvarig för att rätt förutsättningar (Means) och rätt förmåga (Ability) finns hos medarbetaren som i sin tur skall ta på sig ett personligt ansvar (Accountability) att leverera. 

Det är väldigt likt den metafor som jag brukar använda i mina ledarskapsutbildningar som rör hur du agerar mot dina egna tonårsbarn. Du bryr dig och vill dem väl på riktigt, du uppmuntrar dem men ibland måste du putta på dem för att saker skall hända och ibland måste du markera vad som inte är okej. Dessutom har du en innerlig önskan om att de skall gå bra för dem och att de i förlängningen skall kunna ta din roll och skapa ett eget liv efter sina egna värderingar. Inget krångligt alls!

I Care & Growth finns även kopplingar till utveckling som individ med insikten att ett osjälviskt givande gör dig fri som människa, ingen kan hindra dig att ge. Att kunna hjälpa andra att lyckas i sina arbeten gör ju inte bara att företaget går bättre utan ger ju även en härlig personlig känsla. Detta ligger nära de tankar och idéer som jag håller på med inom den existentiella coachingen. Det känns väldigt roligt att se att dessa två intressen kan kombineras på ett så bra sätt. Att jobba för helhetens bästa och med osjälviskt givande som en bärande pelare ger öppna och trygga människor och arbetsplatser. Helt i linje med Googles slutsats om att psykologisk trygghet är grunden för att erhålla effektiva team i organisationen. 

  • Post published:2019-10-02
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply