Personlig ledarskapscoaching

Genom enskilda reflekterande samtal och rådgivande feedback bygger du din självkänsla och tillit till att klara av både vardagliga och krävande situationer i rollen som ledare. Du får verktyg och kunskap hur du i praktiken tillämpar hållbart ledarskap, för dig och dina medarbetare.

“Samtalen med Stefan har stärkt min självkänsla och gett mig styrka i hur jag agerar som person och chef för min sektion även i krävande situationer och jag känner ett ännu större tillit till mitt omdöme i min roll. Jag har fått ett nytt perspektiv och kunnat kliva ur min roll och se mig själv som person och utifrån det ”lära mig mer av- och om mig själv”. Stefan har varit mycket aktivt lyssnare och lämnat feedback på ett professionellt sätt som jag kan använda i mitt eget utforskande.”
Nybliven chef inom hårdvaruutveckling

“We started from exploring my personal career aspirations. Your thought provoking probing questions helped me to remove myself from the situation, put myself into perspective, and build up my view on what should be next step in my career and also personal life. More importantly, I already started to take solid step forward. That step definitely means a lot to me. I feel that I am very lucky to have you as my coach!”
Erfaren chef inom en forskning och utvecklingsenhet

Föreläsningar och utbildningar – Tillitsbaserat ledarskap

De flesta av oss vill göra ett bra jobb när vi arbetar. Hur kan vi som ledare då underlätta detta och få mer motivation och drivkraft hos personalen? Med ett tillitsbaserat ledarskap, med grunden i LedarStegens metodik! Jag vet hur man inför detta rent praktiskt och hjälper er på vägen. Ni får verktyg och metoder för att erhålla ett hållbart och kraftfullt sätt att leda. Detta sker antingen genom praktiska utbildningar eller inspirerande föreläsningar.

Reflekterande ledarskap

Utveckla ditt personliga ledarskap genom naturupplevelser, långsam ansträngning & ledarskapsdiskussioner. Hitta dina drivkrafter till ditt ledarskap, dina ledarskapsvärderingar och ditt personliga sätt att leda. Forskning visar att kombinationen av att vara i naturen och långsam ansträngning ger en unik möjlighet att öppna för nya perspektiv, genom ökad kreativitet och minskad stress. Med aktiviteten Reflekterande ledarskap ges du möjlighet att verkligen bottna i ditt personliga ledarskap.

mobil

Personlig LEDARSKAPSCOACHING

Genom enskilda reflekterande samtal och rådgivande feedback bygger du din självkänsla och tillit till att klara av både vardagliga och krävande situationer i rollen som ledare. Du får verktyg och kunskap hur du i praktiken tillämpar hållbart ledarskap, för dig och dina medarbetare.

“Samtalen med Stefan har stärkt min självkänsla och gett mig styrka i hur jag agerar som person och chef för min sektion även i krävande situationer och jag känner ett ännu större tillit till mitt omdöme i min roll. Jag har fått ett nytt perspektiv och kunnat kliva ur min roll och se mig själv som person och utifrån det ”lära mig mer av- och om mig själv”. Stefan har varit mycket aktivt lyssnare och lämnat feedback på ett professionellt sätt som jag kan använda i mitt eget utforskande.”
Nybliven chef inom hårdvaruutveckling

“We started from exploring my personal career aspirations. Your thought provoking probing questions helped me to remove myself from the situation, put myself into perspective, and build up my view on what should be next step in my career and also personal life. More importantly, I already started to take solid step forward. That step definitely means a lot to me. I feel that I am very lucky to have you as my coach!”
Erfaren chef inom en forskning och utvecklingsenhet

Föreläsningar och utbildningar – Tillitsbaserat ledarskap

De flesta av oss vill göra ett bra jobb när vi arbetar. Hur kan vi som ledare då underlätta detta och få mer motivation och drivkraft hos personalen? Med ett tillitsbaserat ledarskap, med grunden i LedarStegens metodik! Jag vet hur man inför detta rent praktiskt och hjälper er på vägen. Ni får verktyg och metoder för att erhålla ett hållbart och kraftfullt sätt att leda. Detta sker antingen genom praktiska utbildningar eller inspirerande föreläsningar.

Reflekterande ledarskap

Utveckla ditt personliga ledarskap genom naturupplevelser, långsam ansträngning & ledarskapsdiskussioner. Hitta dina drivkrafter till ditt ledarskap, dina ledarskapsvärderingar och ditt personliga sätt att leda. Forskning visar att kombinationen av att vara i naturen och långsam ansträngning ger en unik möjlighet att öppna för nya perspektiv, genom ökad kreativitet och minskad stress. Med aktiviteten Reflekterande ledarskap ges du möjlighet att verkligen bottna i ditt personliga ledarskap.