Färdig coach

Nu har jag så tillslut blivit certifierad existentiell coach inom Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, SEPT. Ytterligare åtta månader av klientarbete med tillhörande handledning har lagts till handlingarna. Jag och min kollega Joanna har jobbat o bollat o svettats o gråtit och skrivit uppsats och lyssnat på varandras historier för att lära oss så mycket som möjligt om hur man faktiskt arbetar med den fenomenologiska metoden. Min uppsats bar rubriken. ”Att träda fram – en betraktelse av den fenomenologiska metodiken som grund för att klientens möjligheter att träda fram”. Den har lärt mig väldigt mycket om vikten av trygghetsskapande, icke dömande och hundraprocentig närvaro för att ge möjlighet till förändring. Dessutom har den gett mig förmånen att få vara medresenär på mina klienters resa i deras respektive liv där jag på första parkett fått erfara hur de hittat insikter och verktyg till att faktiskt i grunden förändra sina dessa till att kunna leva i mycket större harmoni. Jag blir tårögd då jag tänker på vad vi tillsammans lyckats åstadkomma. Nu får det bli sommarlov och sedan hoppas jag kunna arbeta mycket mer med klienter. Ja, jag håller ju på att utbilda mig som grupphandledare för existentiella samtal om livet förstås, så lite skall jag jobba med det i sommar.

Skål för de nycertifierade!

  • Post published:2019-06-18
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply