TALA OM LIVET

Om vad det är att vara människa, om frihet och om hur man hittar sin vilja, om relationer till andra och ansvar, om döden och om det finns mening. Vi utforskar utan att försöka övertala varandra – vi filosoferar. Samtal i grupp om 4-12 personer under olika förutsättningar, möten under en längre tid med möjlighet till reflekterande eller samtal under lågintensiv fysisk aktivitet.  Nedan finns de olika alternativ vi erbjuder. 

mobil