TALA OM LIVET

Självutvecklande samtal tillsammans med andra

Ja vad skall man kalla en aktivitet när en grupp människor sitter och reflekterar och samtalar på djupet om livet? Det är ju ingen utbildning eller kurs, inte heller coachning. Kanske en upplevelse, men inte då i likhet med att åka RIB-båt eller hoppa fallskärm. En “lyssnande samtalsgrupp” är det och kanske kan man kalla det “undersökande gemenskap” eller ett “självutvecklande samtal tillsammans med andra”.

Jag har ju just avslutat min utbildning som handledare för att kunna ha grupper där vi TALAR OM LIVET. Det är väldigt roligt att kunna få vara med och facilitera så att en grupp för varandra helt okända människor får igång ett djupt och innerligt samtal. Under våra träffar har vi talat och filosoferat om Frihet, Relationer, Döden och Mening med inspiration från existensfilosoferna. Att filosofera innebär ju att det inte finns något rätt svar som vi skall komma fram till utan att själva resan är målet. Det är fantastiskt att få utforska ett ämne och verkligen gå till botten med sina egna föreställningar, för att sedan få reflektera samt vrida och vända på det hela tillsammans med andra.

I dagens samhälle, med sociala medier som allt vanligare kommunikationssätt, är det ofta en fasad som visas upp. Även då vi träffar våra vänner eller arbetskamrater är det inte särskilt vanligt att samtalen berör på ett djupare plan. Vi pratar trevligt om hur det går för barnen, vart nästa semester skall gå eller om någon bra podd eller serie. Ytlighet och fasad visas upp, inget fel i det, men vi saknar en plats att kunna samtala på ett djupare plan.

I den samtalsgrupp som jag ledde som en del i utbildningen var samtalen på ett annat plan. Det var fascinerande att se hur snabbt vår lilla grupp kom i en stämning av förtroende och öppenhet. FIRO-cirkeln kortslöts. Kanhända beroende på att det inte handlar om att positionera sig gentemot andra. Vi är alla där på lika villkor och det gav snabbt en djup gemenskap. Kanske blir det på det viset när dessa typer av teman är på tapeten. Alla har glatt deltagit med egna erfarenheter men även reflekterat och funderat runt andra deltagares synpunkter. Det finns redan en saknad och deltagarna vill gärna fortsätta i någon form.

Utvärderingarna från min utbildningsgrupp har varit väldigt positiva och ett återkommande tema i dessa har just varit den varma gemenskapen samt att samtalen satt deltagarna i rörelse att fortsätta utforskandet utanför gruppen tillsammans med sina närmaste.

Men varför är en så till synes enkel och rättfram övning som TALA OM LIVET så uppskattad? Varför kan man inte samtala på detta sätt redan nu med sina närmaste? Jag tror det kan ha att göra med att vi nuförtiden är så programmerade på att prestera och att visa upp vår yta. Vi håller ofta garden uppe för att inte svärta ner vårt personliga varumärke. Ett varumärke som får en massa likes på sociala medier trots att det kan finnas väldigt mycket viktigare saker som döljs bakom fasaden som visas upp. Vi vågar helt enkelt inte stiga ur vår rustning och visa oss sårbara inför andra. Kanske är det därför till och med lite lättare i en grupp med okända människor där man inte har någon position att försvara eller fasad att solka ner.

Det ger mig en tro på att detta verkligen är något viktigt att fortsätta med och att bygga vidare kring. Jag tänker att samtalen dessutom kan kombineras med andra delar, som exempelvis  yoga eller lätt fysisk aktivitet i naturen på ett eller annat sätt. Ser fram emot att få ta en grupp till fjällen där vi inte bara kan få djupdyka i existentiella teman utan även njuta av naturen och fjällandskapet. 

Jag har även sjösatt idén om en tema-tur för den långfärdsskridskoklubb jag är med i och jag har fått många glada tillrop runt detta.

Så om ni har intresse av att TALA OM LIVET så hör av er. Det kan gälla allt från enskilt deltagande in den grupp jag startar efter nyår eller om ni gå tillsammans med kollegorna på er arbetsplats för att komma närmare varandra, om man nu vågar släppa garden och visa sina sårbara sidor.

Från dagen då Anette Iversen-Ouzounis och jag fick våra diplom för vår utbildning till existentiella samtalsledare! 

  • Post published:2019-10-18
  • Post comments:0 Comments

Leave a Reply

TALA OM LIVET

TALA OM LIVET

Om vad det är att vara människa, om frihet och om hur man hittar sin vilja, om relationer till andra och ansvar, om döden och om det finns mening. Vi utforskar utan att försöka övertala varandra – vi filosoferar. Samtal i grupp om 4-12 personer under olika förutsättningar, möten under en längre tid med möjlighet till reflekterande eller samtal under lågintensiv fysisk aktivitet.  Nedan finns de olika alternativ vi erbjuder. 

mobil